Tuesday 21 November 2017
7:30pm

Opera gan Gareth Glyn a Mererid Hopwood
Yn seiliedig ar nofel Islwyn Ffowc Elis

Gwireddir gweledigaeth Islwyn Ffowc Eis am ddyfodol ei famwlad – yn rhannol iwtopaidd, ac yn rhannol ddystopaidd – ar y llwyfan operatig mewn fersiwn gyffrous wedi’i dyfeisio gan ddau artist mwyaf creadigol Cymru, sef y cyfansoddwr Gareth Glyn a’r Prifardd Mererid Hopwood.

60 mlynedd ers cyhoeddi’r nofel, daw‘r unig gwmni opera iaith Gymraeg yn y byd â chast disglair o gantorion ynghyd, i adfywio’r stori rybuddiol hon am gariad, colled, cymuned a pherthyn drwy gyfrwng cerddoriaeth.

Ysgrifennwyd yr opera yn y Gymraeg, ond diolch i’r ap ffôn symudol Sibrwd, bydd y perfformiadau yn ddealladwy i’r di-Gymraeg hefyd.

 

Tocynnau: £18 / £7.50 Fyfyrwyr / £5 Dan 16 Oed

Disgownt Boregodwr £15 (gorffeniadau 15.11.17)

 

Opera by Gareth Glyn and Mererid Hopwood

Based on the novel by Islwyn Ffowc Elis

Islwyn Ffowc Elis’ vision of the future of his homeland – part utopian, part dystopian – is now realized on the operatic stage in a thrilling version by Wales’ foremost creative artists, composer Gareth Glyn and poet Mererid Hopwood.

On the 60th anniversary of the novel’s publication, the world’s only Welsh-language opera company brings together a stellar cast of native singers to breathe musical life into this famous cautionary tale of love, loss, community and belonging.

The opera is written in Welsh, but thanks to the Sibrwd mobile phone app., performances will be wholly accessible for non-Welsh speakers.

Tickets: £18 / £7.50 Student / £5 U16

Earlybird Discount £15 (ends 15.11.17)

 

Cyflwynir yr opera gyda chaniatâd caredig Ystad Islwyn Ffowc Elis a Gwasg Gomer.

The opera is presented with the kind permission of the Islwyn Ffowc Elis Estate and Gwasg Gomer.

 

What's On