Friday 13 July 2018
10:15am

Arad Goch present a new Welsh-language stage play by Meleri Wyn James for 6-11 year olds and their families, based on her popular children’s books ‘Na, Nel!’. The novels follows Nel, the mischievous young girl with an exciting imagination as she faces all sorts of fun and adventures.

Sioe newydd sbon gan Arad Goch

Yn dilyn llwyddiant ‘Oes Rhaid i Mi Ddeffro?’ a ‘Diwrnod Hyfryd Sali Mali’ rydym yn falch, ac yn gyffrous iawn, yn cyhoeddi mai cynhyrchiad newydd sbon Cwmni Theatr Arad Goch fydd yn teithio Theatrau led led Cymru mis Mai i Gorffennaf 2018 fydd ‘Na, Nel!’.

Sioe lwyfan Gymraeg newydd sbon gan Meleri Wyn James ar gyfer plant 6 i 11 oed a’u teuluoedd yn seiliedig ar ei llyfrau poblogaidd ‘Na, Nel!’. Cyfres llawn straeon dwl a direidus sy’n dilyn hynt a helynt Nel, y ferch ddrygionus sy’n llawn dychymyg.

Tickets: £6 pupils, teachers go free

Download booking form: Na Nel booking form

What's On