Rydym yn cyflogi,en!

tocynnau,,en,Cynorthwy-ydd Derbynfa,,en,£ 7.60 yr awr a thâl gwyliau,,en,A all eich agwedd siriol a gwarediad defnyddiol yn rhoi croeso cynnes i'n cwsmeriaid,,en,gan eu gwneud yn awyddus i ymweld â'r theatr eto ac eto,,en,Allwch chi ein helpu i werthu mwy o docynnau,,en,Os felly,,en,gallech fod yn rhan hanfodol o'n tîm tocynnau a derbyn,,en,Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon,,en,• Mae hyblygrwydd yn hanfodol gan fod oriau gwaith yn newid o wythnos i wythnos,,en,• Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei gyflogi ar gytundeb oriau sero,,en,Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau,,en,canol dydd dydd Iau,,en,cyfweliadau,,en,Lawrlwytho,,en,PECYN CAIS,,en,FFURFLEN CYFLE CYFARTAL,,en,FFURFLEN GAIS,,en & Reception Assistant

£7.60 per hour plus holiday pay

Can your cheerful outlook and helpful disposition give our customers a warm welcome, making them want to visit the theatre again and again? Can you help us sell more tickets? If so, you could be an essential part of our ticketing and reception team.

The ability to communicate in Welsh is desirable for this post.

Mwy o wybodaeth:

• Flexibility is essential as working hours will change from week to week.
• The successful candidate will be employed on a zero-hours agreement.

Deadline for applications: 12 noon Thursday 9 Tachwedd

Interviews: Dydd Iau 16 Tachwedd

Download: CAIS,,en,PECYN,,en PACK/ EQUAL OPPORTUNITY FORM 2017/ APPLICATION FORM 2017