cwynion & Adborth

BETH I'W WNEUD OS YDYCH YN DYMUNO I WNEUD CWYN NEU ADBORTH

Rydym yn ymfalchïo yn brofiad ymwelwyr yma yn y Ganolfan Gelfyddydau Memo. Os oes gennych achos i gwyno, rhowch wybod i ni ar unwaith a byddwn yn gwneud ein gorau glas i unioni pethau cyn gynted â phosibl a gyda chyn lleied o ffwdan.

CANOLFAN Y CELFYDDYDAU MEMO – ADBORTH A CHWYNION POLISI Mawrth 2017

  • Os ydych yn dymuno gwneud cwyn y peth gorau yw siarad ag aelod o staff yn gyntaf naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn. Dyma fydd y ffordd gyflymaf i ni ymateb ac yn edrych i mewn i'r broblem. Byddwn bob amser yn ceisio datrys problemau yn gyflym, yn syml ac yn deg â ffurfioldeb lleiaf.
  • Yn y lle cyntaf, siaradwch ag aelod o staff ar ddyletswydd. Os na allant ddatrys y sefyllfa ar unwaith byddant yn eich cyfeirio at yr adran Gweinyddu.
  • Os bydd angen rhagor o sylw i'r mater gall y Rheolwr ar Ddyletswydd yn gofyn i chi roi eich cydymffurfio yn ysgrifenedig (naill ai drwy lythyr neu e-bost), cyfeirio at y Rheolwr Cyffredinol a fydd yn ymateb, neu bydd yn anfon eich cwyn at yr Adran berthnasol fel y bo'n briodol.
  • Gofynnwn i chi wneud eich cwyn o fewn 14 diwrnod i'r digwyddiad neu ddigwyddiad yr ydych yn dymuno cwyno am. Mae'n anodd i ni ymchwilio foddhaol ac yn cyhoeddi yr hiraf mae'n cael ei adael ar ôl y digwyddiad i gael eu dwyn at ein sylw.
  • Byddwn bob amser yn cydnabod derbyn eich cwyn ac yn rhoi amserlen os na allwn roi ymateb ar unwaith i chi. Fe all fod adegau pan fyddwn yn gofyn am wybodaeth neu ymatebion oddi wrthych ychwanegol i gwblhau ein hymchwiliad.

Yn y lle cyntaf, cysylltwch â ni gyda'ch cwyn

E-bost: enquiries@barrymemo.co.uk

neu drwy'r post at:

Gweinyddiaeth

Canolfan y Celfyddydau Memo

Heol Gladstone

Barry

CF62 8NA

Beth sy'n mlaen

<< Mehefin 2018 >>
LlIauMawMerGweSadSul
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1