Box Office: 01446 738622
Please select your language:
English

Slip Stones | Cerrig Yn Slic

Web_image
Slip Stones | Cerrig Yn Slic

*** PLEASE NOTE – THIS PERFORMANCE HAS BEEN POSTPONED ***

 

English performance: 10am | Perfformiad Cymraeg: 1pm

An interactive production for children 2-7 years old and their families

It follows two friends who love collecting stones and turning them into patterns, shapes, sculptures and music.

This drama is a development of previous specialist theatre work created by the company over the last few years for the Foundation Phase using natural objects to tell a story and offering new ways of learning through play in the open air. With strong interactive elements, the story will assist children in recognising and discussing their emotions.

In English in the morning, in Welsh in the afternoon

Tickets £6 – teachers go free


Cynhyrchiad rhyngweithiol i blant 2-7 oed a’u teuluoedd.

Mae’n dilyn dau ffrind sy’n hoff o gasglu cerrig a’u defnyddio i greu patrymau, siapau, cerfluniau a cherddoriaeth.

Mae’r ddrama hon yn ddatblygiad o’r gwaith arbenigol mae’r cwmni wedi’i greu i’r Cyfnod Sylfaen  yn ystod y  blynyddoedd diwethaf sy’n defnyddio gwrthrychau naturiol i ddweud straeon gan annog y plant i archwilio ffyrdd o chwarae a dysgu  yn yr awyr agored. Mae ynddi elfen gyfranogol gref yn ogystal â stori fydd yn cynorthwyo’r plant i adnabod a thrafod emosiynau.

Yng Nghymraeg yn y prynhawn, yn Saesneg yn y bore

Tocynnau £6 – athrawon am ddim

Box Office:
01446 738622

You might also like...
Left Menu Icon