Box Office: 01446 738622
Please select your language:
English

Llygoden yr Eira

KK03 LlYE Digi Instagram 509×509 AW
Llygoden yr Eira

Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn cyflwyno

LLYGODEN YR EIRA

Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company

Mae’r gaeaf wedi cyrraedd ac eira yn garped ar lawr y goedwig. Gan wisgo’n gynnes, rhuthra blentyn allan i chwarae yn y byd newydd disglair.

Ond beth sy’n cuddio’n dawel dan yr eira? Llygoden fach yn cysgu’n sownd. Yn llithro, rolio a chwerthin, mae’r ddau ffrind newydd yn ymgolli yn y byd rhyfeddol hwn gyda’i gilydd.

Dewch i gadw’n gynnes yn yr eira mawr ac ymuno â ni ar antur yn y goedwig hudol. Dyma stori aeafol swynol i blant bach, llawn cerddoriaeth, pypedwaith a chwarae.

Gyda chefnogaeth Cymdeithas y Ddrama Gymraeg Abertawe.

 

Theatr Genedlaethol Cymru and Theatr Iolo present

LLYGODEN YR EIRA

Based on an original production Snow Mouse by the egg and Travelling Light Theatre Company

Winter has arrived and the woods are covered white. A child wraps up warm and runs outside to play in a sparkling new world.

But what’s hiding under the snow? A little mouse, fast asleep. Sliding, tumbling and laughing, the two new friends explore the winter wonderland together.

Come and keep warm in the winter freeze and join us on an adventure in a magical forest. Filled with play, puppetry and music, this is an enchanting winter’s tale for the very young.

In association with the Welsh Drama Society, Swansea.

 

This is a Welsh language production. Tickets are limited, only 70 tickets available for each performance

 

Family Show: Thursday 12 December 4:30pm Tickets: £7 children, £8 adults, £28 group (4)

 

School Shows: Thursday 12 December 1:30pm, Friday 13 December 10am and 1pm Tickets: Pupils £5, teachers go free.

For school bookings, please contact the Box Office on 01446 738622.

Thursday 12 Dec 2019
13:30
Thursday 12 Dec 2019
16:30
Friday 13 Dec 2019
10:00
Friday 13 Dec 2019
13:00

Box Office:
01446 738622

Left Menu Icon