Box Office: 01446 738622
Please select your language:
English

Fidelio gan Ludwig van Beethoven

Reduced Cymraeg
Fidelio gan Ludwig van Beethoven

Fersiwn newydd Gymraeg gan Mererid Hopwood

Mae OPRA Cymru yn dathlu deng mlynedd ers eu cyngerdd agoriadol gyda fersiwn Gymraeg newydd o unig opera Beethoven, sef Fidelio.

Dyma stori ysbrydoledig am ddewrder dynes sy’n achub ei gŵr rhag iddo gael ei ddienyddio am resymau gwleidyddol. Mae cerddoriaeth Beethoven yn dyst i’w brif gredoau mewn rhyddid, ffyddlondeb a chariad, ac mae’n cynnwys y gwaith enwog hwnnw ‘Corws y Carcharorion.’ Caiff yr opera ei hadrodd drwy eiriau Mererid Hopwood, y ddynes gyntaf erioed i ennill y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae’r cynhyrchiad hwn o Fidelio yn dilyn cynhyrchiad première arobryn Wythnos yng Nghymru Fydd gan Mererid Hopwood a Gareth Glyn.

 

FIDELIO by Ludwig van Beethoven

New Welsh version by Mererid Hopwood

OPRA Cymru celebrates the ten years since its inaugural concert with a new Welsh-language version of Beethoven’s only opera Fidelio.

This is the inspiring story of the bravery of a woman who rescues her husband from political execution. Beethoven’s music is testament to his core beliefs in freedom, fidelity and love, and includes the famous ‘Prisoners’ Chorus.’ The opera is told through the words of Mererid Hopwood, the first woman to win the Bard’s Chair at Wales’ National Eisteddfod. This production of Fidelio follows OPRA Cymru’s award-winning première production of Mererid Hopwood’s and Gareth Glyn’s Wythnos yng Nghymu Fydd.

 

Tickets: £18* full, £7.50 students, £5 U16

* Early Bird tickets £15 (ends Fri 19 Apr)

Saturday 11 May 2019
19:30

Box Office:
01446 738622

Left Menu Icon