Wednesday 01 March 2017
7:00pm

Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â Cadw gyda chefnogaeth gan Chapter

Darllediad Byw: Dydd Mawrth, 14 Chwefror, 2017

Ail-ddangosiad (gydag is-deitlau Saesneg)

“Hyll yw’r teg, a theg yw’r hyll;

Hofran yn yr aflan niwl a’r gwyll.”

Mae brenin yr Alban wedi gwobrwyo ei filwr mwyaf disglair yn hael. Ond mae bodau goruwchnaturiol wedi darogan i Macbeth anrhydedd lawer mwy. Pan fo ei wraig ddidostur yn gwirioni ar addewid o bŵer di-ben-draw, gan annog uchelgais cythreulig ei gŵr, mae ar ben arno, ac mae cynllun dieflig y ddau yn troi’n gyflafan waedlyd.

Cynhyrchiad safle-benodol Theatr Genedlaethol Cymru – yn fyw o Gastell Caerffili – o glasur Shakespeare wedi ei gyfieithu o’r newydd i’r Gymraeg gan y diweddar Gwyn Thomas.

Cast yn cynnwys Richard Lynch (Pobol y Cwm, Y Gwyll) fel Macbeth, a Ffion Dafis (Byw Celwydd, Rownd a Rownd) fel ei wraig ddi-drugaredd. Cyfarwyddwr: Arwel Gruffydd.

“Mae pethau wedi dechrau drwg yn gwneud cryf eu hunain trwy sal.”

_______________________________________________

 

Theatr Gen Byw: MACBETH

Theatr Genedlaethol Cymru

in partnership with Cadw

and with support from Chapter

Live Broadcast, Tuesday 14 February, 2017

Repeat Screening (with English sub-titles), Wednesday 1 March

“Fair is foul and foul is fair;

Hover through the fog and filthy air.”

The King of Scotland has generously rewarded his brightest warrior. But supernatural beings have predicted for Macbeth a far greater honour. When his merciless wife is captivated by the promise of infinite power, fuelling her husband’s fiendish ambition, he is doomed, and their devilish plans turn to bloody massacre.

Theatr Genedlaethol Cymru’s site-specific production – live from Caerphilly Castle – of Shakespeare’s brutal tragedy in a new Welsh translation by the late Gwyn Thomas.

Cast includes Richard Lynch (Pobol y Cwm, Hinterland) as Macbeth and Ffion Dafis (Byw Celwydd, Rownd a Rownd) as his merciless wife. Director: Arwel Gruffydd.

“Things bad begun make strong themselves by ill.”

theatr.cymru

@TheatrGenCymru

#MacbethThGC

TICKETS: £11 full / £8 concessions

What's On