Telerau ac Amodau

Defnydd o'r Memo wefan Canolfan y Celfyddydau yn golygu derbyn y Telerau ac Amodau canlynol. Mae Canolfan y Celfyddydau Memo yn cadw'r hawl i newid y Telerau ac Amodau hyn heb rybudd. Cyfrifoldeb defnyddwyr unigol i wirio y Telerau ac Amodau yn rheolaidd.

Polisi Preifatrwydd
Mae Canolfan y Celfyddydau Memo wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd ac yn cymryd ei chyfrifoldebau o ran diogelwch gwybodaeth cwsmeriaid yn ddifrifol iawn. Yn unol â Deddfau Diogelu Data 1998 a diwygiadau dilynol, y Memo Ni fydd Canolfan y Celfyddydau yn gwerthu, fasnach, neu eu rhentu i bobl eraill unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperir drwy'r wefan hon oni bai ein bod wedi cael eich caniatâd gwybodus i wneud hynny.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i ni ar gyfer gwerthuso marchnata, ac i brosesu unrhyw archebion a wnewch trwom ni.

Hawlfraint
Mae pob dylunio gwefannau, testun a graffeg, yn ogystal â'r cod ffynhonnell sylfaenol a phob deunydd arall ar y wefan hon yn hawlfraint Canolfan y Celfyddydau Memo.
Caniateir caniatâd i gopïo ac argraffu ar gopi caled rannau o'r wefan hon ar gyfer yr unig ddiben o osod archeb gyda Chanolfan y Celfyddydau Memo neu ar gyfer defnyddio'r safle fel adnodd datblygiad proffesiynol personol. Unrhyw ddefnydd arall o ddeunyddiau ar y wefan hon – gan gynnwys atgynhyrchu at ddibenion ar wahân i'r rhai a nodir uchod, addasiad, dosbarthu, neu ailgyhoeddi – heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan y Memo Canolfan y Celfyddydau Gwaherddir.

Wrth ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i beidio â defnyddio unrhyw ddeunydd neu wybodaeth, gan gynnwys delweddau neu ffotograffau, sy'n cael eu gwneud ar gael drwy wefan mewn unrhyw ffordd sy'n torri unrhyw hawlfraint, nod masnach, patent, gyfrinach fasnachol, neu hawl perchnogol eraill unrhyw barti.
Cynnwys a Chysylltiadau i Drydydd Parti

Mae'r wefan hon yn darparu manylion cyswllt ar gyfer trydydd parti a dolenni i wefannau neu adnoddau eraill. Mae'r Memo Nid yw Canolfan y Celfyddydau yn cymeradwyo, ac nid yw'n gyfrifol nac yn atebol am unrhyw gynnwys, hysbysebu, cynnyrch, neu ddeunyddiau eraill ar neu sydd ar gael o safleoedd neu adnoddau o'r fath oni bai y nodir fel arall ar y wefan hon.

Cwcis
Mae Canolfan y Celfyddydau Memo yn cadw'r hawl i osod cwcis, a fydd yn cael eu defnyddio yn unig i fonitro llwyddiant y gweithgaredd marchnata ar-lein ar gyfer y wefan. Ni fydd cwci yn cael ei osod ar eich cyfrifiadur heb rybudd ymlaen llaw o'r wefan hon.

Eich Caniatâd
Defnydd o'r Memo wefan Canolfan y Celfyddydau yn golygu derbyn y Telerau ac Amodau uchod.

Rydych yn cytuno eich bod yn defnyddio'r Rhyngrwyd a'r Memo wefan Canolfan y Celfyddydau ar eich menter eich hun. Y Memo wefan Canolfan y Celfyddydau yn cael ei ddarparu “FEL Y MAE” heb unrhyw warantau neu gynrychioliadau ynghylch cywirdeb, cyflawnrwydd neu addasrwydd at y diben o'i gynnwys. Ni fydd Canolfan y Celfyddydau Memo yn atebol am unrhyw doriad yn argaeledd y Memo wefan Canolfan y Celfyddydau. Wrth ddefnyddio'r Memo wefan Canolfan y Celfyddydau byddwch hefyd yn cydsynio i gasglu a defnyddio gwybodaeth gan Ganolfan y Celfyddydau Memo, yn y ffyrdd a ddisgrifir uchod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am y telerau ac amodau neu Ganolfan y Celfyddydau Memo ei hun, anfonwch e-bost enquiries@barrymemo.co.uk

Mae Canolfan y Celfyddydau Memo yn cadw'r hawl i newid y telerau a'r amodau. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu postio ar y dudalen hon er mwyn i chi bob amser yn ymwybodol o ba wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut rydym yn ei defnyddio ac o dan ba amgylchiadau ydym yn ei ddatgelu.

Beth sy'n mlaen

<< Mai 2018 >>
LlIauMawMerGweSadSul
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3