Rhoddion

Memo yn Elusen Gofrestredig, ein holl incwm a enillwyd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi'r lleoliad a'i rhaglen. Mae eich cefnogaeth a rhoddion parhaus helpu i sicrhau ein dyfodol ac rydym yn gofyn i chi i chwarae rhan yn y dyfodol hwnnw drwy roi pa bynnag gymorth rydych yn teimlo y gallwch: ni waeth pa mor fach, gallwn eich sicrhau bod pob rhodd yn cael ei werthfawrogi yn ddiolchgar.

Mae gennym amryw o ffyrdd i chi gymryd rhan a chefnogi ni - ac ni allai fod yn haws rhoi. Dewiswch o un o'r opsiynau isod:

Cyfrannu wrth brynu tocynnau

Gallwch wneud rhodd i unrhyw bryniadau a wneir tocynnau trwy ein gwefan. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis 'Cefnogi'r Memo' wrth i chi wneud eich prynu.

Dewch yn Gyfaill

Mae ein cynllun Ffrind Memo yn cynnig gostyngiadau mawr ar docynnau ac yn y bar caffi. Cliciwch yma i gael gwybod sut i ddod yn Ffrind Memo.

Cyfrannu drwy neges destun

Testun 'Memo15' yn ogystal â'r swm y byddwch yn dymuno rhoi i'r 70070. Er enghraifft,, os ydych yn dymuno rhoi £ 10 byddai angen i chi anfon neges destun 'Memo15 £ 10' i 70070. Nid yw'n costio ceiniog i anfon y testun ac rydym yn cael 100% o'ch rhodd.

Cyfrannu drwy'r post

Rhowch rodd untro neu wneud cyfraniad rheolaidd i'r Memo. Yn syml, lawrlwytho a chwblhau'r Ffurflen Rhodd a'i dychwelyd atom

Cymorth Rhodd

Peidiwch ag anghofio i Gymorth Rhodd eich rhodd - gallwn adennill y dreth, ychwanegu 25c ychwanegol ar bob punt a roddwch, a gwneud eich rhodd fynd ymhellach.

Beth sy'n mlaen

<< Rhagfyr 2017 >>
LlIauMawMerGweSadSul
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31