Sut i Archebu

Oriau Agor Dydd Llun – Dydd Gwener 10:00 – 4yp, neu un awr cyn digwyddiadau. Mae gwasanaeth peiriant ateb yn cymryd y tu allan i oriau swyddfa, a phan fydd y Swyddfa Docynnau yn brysur.

Book Online Mae'n hawdd i archebu eich tocynnau ar ein gwefan ar-lein sicrhau

Yn Bersonol / Dros y Ffôn Gallwch dalu mewn person neu dros y ffôn yn yr oriau a nodir uchod i brynu eich tocynnau, ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd, siec neu arian parod (Siec yn daladwy i 'Canolfan y Celfyddydau Memo').

Gall Casglu Tocynnau fod yn berson o'r swyddfa docynnau, neu docynnau yn cael eu hanfon atoch (postage cost £1.50)

Tocynnau Theatr Rydym yn derbyn ac yn gwerthu Tocynnau Theatr mewn enwadau o £ 1, £ 5, £ 10 & 20 £ talebau. Cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau os oes angen manylion pellach am Tocynnau Theate.

Ffyrdd o arbed Gostyngiadau a chyfraddau consesiwn ar gael ar y rhan fwyaf o sioeau i rai dros 60, plant (dan 16 oed), fyfyrwyr, pobl ag anableddau a'u gofalwyr cydymaith. Gostyngiadau ar gael ar gyfer grwpiau o 10 neu fwy. Mae yna hefyd gyfraddau arbennig ar gyfer teuluoedd ar sioeau penodol, angen o leiaf un oedolyn ac un plentyn tocynnau teulu. Cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau am fanylion consesiwn.

Memo yn cadw'r hawl mynediad, ac i newid y trefniadau rhaglen a seddau oherwydd amgylchiadau na ellir eu hosgoi. Bydd hwyrddyfodiaid yn cael eu derbyn yn ystod toriad neu gyfwng addas. Dim ffotograffiaeth, recordiad sain neu weledol caniateir, a rhaid ffonau symudol yn cael eu troi i ffwrdd neu distewi drwy gydol y perfformiad neu sgrinio.

Mae'n ddrwg gennym na all tocynnau gael eu cyfnewid neu ad-daliad oni bai bod y digwyddiad yn cael ei ganslo. Yn yr achos annhebygol o ganslo dim ond y gwerth wyneb tocyn yn cael ei had-dalu neu eu cyfnewid. Nid yw'r holl ffioedd eraill yn ad-daladwy.

Unrhyw Gwestiynau? Os oes gennych ymholiad am berfformiad neu ddigwyddiad yn y Memo, ffoniwch ni ar 01446 738622, neu anfonwch e-bost atom yn boxoffice@barrymemo.co.uk gyda'ch enw, rhif ffôn yn ystod y dydd a bod eich ymholiad.

 

Beth sy'n mlaen

<< Môr 2017 >>
LlIauMawMerGweSadSul
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2