Memorial supports #TurnWalesRed

REMEMBER – Y Brwydr y Somme

Dechreuodd y Brwydr y Somme yn 7:30wyf ar 1 Gorffennaf 1916 ac yn para tan 18 Tachwedd 1916. By the first day more than 19,240 British soldiers had been killed and nearly twice that number wounded.

Following its construction in 1932, cynhaliodd y Neuadd Goffa Senotaff ei coffáu cyntaf Diwrnod y Cadoediad ar 11 Tachwedd 1933, this tradition continues today.

On Sunday 13 Tachwedd 2016, bydd dau funud o dawelwch gan am 11am, wedi'i ddilyn gan y Gwasanaeth Coffa o fewn y Neuadd Goffa cynhaliodd Cangen Lleng Barry Frenhinol Brydeinig a Chyngor Tref y Barri.

“Pan fyddwch yn mynd adref, tell them of us and say

For your tomorrow, we gave our today”.

I goffau Brwydr y Somme canmlwyddiant, the Memorial Hall Cenotaph is one of many places of commemoration across Wales who will participating in #TurnWalesRed. Mae'r digwyddiad hwn yn gweld Cenotaphs a mannau Coffadwriaeth goleuo mewn goleuadau coch fel rhan o Apêl Pabi yn y cyfnod cyn y Goffáu Cadoediad ym mis Tachwedd.